Gaze de etalonare

Gazele de etalonare sunt esenţiale pentru a asigura precizia dispozitivelor medicale, care reprezintă o parte crucială a îngrijirii medicale moderne.

Dispozitivele medicale esenţiale, precum analizoarele de gaze sanguine, impun etalonarea în mod regulat pentru a asigura menţinerea unor niveluri înalte de fiabilitate şi precizie şi, prin urmare, diagnostice precise şi tratamente adecvate pentru pacienţi.

În sprijinul acestui aspect important al funcţionării dispozitivelor medicale, Linde Healthcare furnizează amestec de gaze de etalonare în conformitate cu specificaţiile producătorului fiecărui dispozitiv.

SPECTRA-SEAL® calibration gas mixtures provide flat-line stability and extended shelf life.

Ai o întrebare?